· Destilačný kotol 150 a 300 litrov

         Dvojplášťové prevedenie s motorovým miešaním, vykurovaný tuhým palivom, komínovým výmenníkom s dymovodom a kolenami.

· Motorové miešanie

         Urýchľuje proces pálenia a napomáha uvoľňovaniu aromatických látok zo suroviny.

· Trojstupňová rektifikačná nástavba

         Každá komora pracuje samostatne. Prestupujú ňou liehové pary, odlučuje sa z nich voda a tím sa obohacujú o etanol a postupujú ďalej do deflegmátoru– srdce destilačnej kolony tvorený zväzkom nerezových trubiek v chladiacom kúpeli. Počtom aktívnych komôr je možné ovplyvňovať charakter destilátu.

· Kotol

         Medené nádoby vsadené do nerezových nádrží, ktoré tvoria medziplášť a ohrev tak prebieha cez vodnú  kúpeľ.

Textové pole: Pálenica Dlhé Pole
Textové pole: Profil firmy#
Textové pole: Technológie#
Textové pole: Galéria
Textové pole: Kontakt#

Fax: +421 569 60 52

Tel.: +421 569 60 52

Pestovateľská

Pálenica

 

Dlhé Pole

Technológie

· Elektrické vykurovacie teleso

         Ohrev pomocou vykurovacích telies vložených do vodnej kúpele. Slúži na plynulé regulovanie ohrevu.

· Chladič

         Pary sú vedené cez vzduchovú kapsu do trubkového chladiča, kde kondenzujú na destilát.

· Podtlakové nasávanie

         Výveva bez akejkoľvek námahy dopraví Váš kvas do predlohovej nádrže.

· Predlohová nádrž a motorové miešanie

         Zásobník, do ktorého sa nasáva kvas.  Dvojplášťová nerezová nádoba predohrieva kvas za súčasného miešania.

· Odkôstkovací stroj

         Mechanicky oddeľuje kôstky z výpalku.

· Ultrazvuková čistička

         V ultrazvukovej čističke Vám ostarie čerstvo vypálený destilát v priebehu 15 minút na vyzretú 5 ročnú pálenku.

         Odplyní čerstvo vypálený destilát a umožní jeho konzumáciu ihneď po vypálení